Sala wynajmowana.
Ilość miejsc w sali: 20

Sala wyposażona jest w folie i diapozytywy, modele pojazdów, plansze ścienne, tablice z markerami.

Przy prezentacji wykładów korzystamy z telewizora, magnetowidu.

Dysponujemy następującymi materiałami dydaktycznymi: Program komputerowy do przeprowadzania wykładów WADEMEKUM WYKŁADOWCY + MULTIMEDIALNY WYKŁADOWCA PREMIUM, filmy instruktażowe dotyczące jazdy egzaminacyjnej w ruchu drogowym, udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej,prezentacje - wpływ alkoholu na zdolność prowadzenia pojazdów oraz skutki kolizji i wypadków drogowych, fantom do nauki udzielania pierwszej pomocy

Posiadamy program do prowadzenia wykładów prezentowany na ekranie TV (DVD), na ekranie TV (video VHS).

Dysponujemy stanowiskami komputerowymi, w tym 1 z programem do testowania (egzamin wewnętrzny), 1 z możliwością indywidualnej nauki przepisów.

Ponadto w sali wykładowej zapewniamy: palarnię w pomieszczeniu obok, dostęp do WC,